Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl

Oczyszczanie spalonych papierów – wyzwaniem dla konserwatora!

2024-06-02

aki wpływ mają nieprofesjonalne (ale występujące w każdym budynku) gaśnice proszkowe na papier i książki, można przekonać się jedynie używając takich środków gaśniczych. Biały proszek środka gaśniczego łatwo gasi płomienie palącego się papieru, ale już samo usunięcie go z papieru i opraw książek łatwym zadaniem nie jest... Przekonali się o tym studenci, którzy pierwszy raz mieli do czynienia ze spalonymi materiałami. Niestety potrzeba konserwacji takich materiałów zdarza się od czasu do czasu w dobie coraz częściej samozapalających się czajników elektrycznych i uszkodzonych ładowarek do
laptopów.... Ćwiczenia mamy już za sobą. Zawsze pozostaje po nich cenne, niezastąpione doświadczenie.

 

441498269_122158396814140980_1332299133483010626_n.jpg

444480744_122158398242140980_2693846157453479107_n.jpg

444482226_122158398290140980_2650513687323455112_n.jpg

 

Maciej Banasiak
Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl