Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
oraz
Katedra Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją
 

zapraszają do udziału w VIII Konferencji Konserwatorskiej
z cyklu spotkań podejmujących problematykę konserwacji zabytków
na podłożu papierowym i skórzanym

Ochrona archiwaliów - aktualne wyzwania

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniach 25 – 26 kwietnia 2024

Miejsce obrad: Collegium Humanisticum UMK, przy ul. Bojarskiego 1

(za Biblioteką Uniwersytecką), Aula im. Andrzeja Tomczaka (AB.1.22)   


     

 

Sekretarz naukowy:
dr Ivona Jablonskaja
e-mail: plc@umk.pl lub paperandleather@umk.pl  
telefon: 662 300 088, 56 6113830 (29)

 

ABSTRAKTY

PROGRAM KONFERENCJI

SESJA POSTEROWA

mapa miasteczka UMK 

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl