Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl

 

NASZ ZESPÓŁ

 

     dr hab. Tomasz Kozielec, prof. UMK, Kierownik Katedry, tk@umk.pl

     dr hab. Małgorzata Pronobis-Brzezińska, prof. UMK, pronoma@umk.pl

     dr hab. Joanna Karbowska-Berent, prof. UMK, karber@umk.pl

     dr Dorota Jutrzenka-Supryn, aurora@umk.pl 

     dr Jolanta Czuczko, jolaczu@umk.pl

     dr Katarzyna Zapolska, kazapolska@umk.pl

     dr Ivona Jablonskaja, appleivona@umk.pl

     mgr Agnieszka Zięba, a_zieba@umk.pl

     mgr Karolina Komsta-Sławińska, k.komsta-s@umk.pl

     mgr Marta Nalaskowska, mnal@umk.pl

     mgr Joanna Jarmiłko, masia@umk.pl

     mgr Małgorzata Tretyn-Kalinowska, kaligos@umk.pl

     mgr Maciej Banasiak, m.banasiak@umk.pl

      mgr Krystyna Pałubicka, krystynap@doktorant.umk.pl

 

 

PRACOWNICY EMERYTOWANI

     prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska, jabela@umk.pl

 

 

 

PRO MEMORIA

     prof. dr hab. Alicja Strzelczyk-Brąszkiewicz

     dr Halina Rosa

     mgr Mirosława Wojtczak

 

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl