Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl

 

Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę z różnymi instytucjami oraz osobami prywatnymi. Wykonujemy badania oraz prace konserwatorskie i restauratorskie obiektów zabytkowych, historycznych, dzieł artystycznych na podstawie umów zawieranych między Uczelnią a Zleceniodawcą. Zleceniodawcy otrzymują dokumentacje z przeprowadzonych prac.

W ramach oferty badawczej:

  • podejmujemy próby datowania obiektów na podstawie wyników badań składu materiałowego (głównie wytworzonych na podłożach papierowych)
  • badamy technologię i techniki wykonania różnych obiektów (z jakich materiałów zostały wytworzone, jaką techniką)
  • badamy różnorodne zniszczenia obiektów (pH, zaplamienia, przebarwienia, naloty, zmiany w tekstach, itp.)
  • podejmujemy próbę odczytywania spłowiałych, zatartych tekstów
  • wykonujemy badania mikrobiologiczne i entomologiczne (obiekty ruchome, także budynki)
  • współpracujemy z sądami, prokuraturą w zakresie badań dokumentów, dzieł sztuki
  • prowadzimy również konsultacje nieodpłatnie lub odpłatnie (w zależności od zakresu i złożoności problemu)

 

Zachęcamy Państwa do współpracy i korzystania z naszej oferty.

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl