Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl

 

 

W skład Katedry wchodzą następujące pracownie i laboratoria:

  • Pracownia konserwacji-restauracji malarstwa na podłożu papierowym,
  • Pracownia konserwacji-restauracji materiałów archiwalnych,
  • Pracownia konserwacji-restauracji kodeksów rękopiśmiennych i drukowanych,
  • Pracownia konserwacji-restauracji kurdybanów, skóry archeologicznej oraz innych zabytków skórzanych,
  • Pracownia konserwacji-restauracji tkanin zabytkowych,
  • Pracownia konserwacji-restauracji fotografii zabytkowych,
  • Pracownia oprawy i zabezpieczania obiektów zabytkowych,
  • Pracownia introligatorstwa artystycznego,
  • Pracownia dokumentacji zabytków na podłożu papierowym i skórzanym
  • Laboratorium mikrobiologii, biodeterioracji i dezynfekcji.

Katedra jest jedyną w Polsce uniwersytecką placówką badawczą i dydaktyczną prowadzącą badania w dziedzinie konserwacji-restauracji dóbr kultury na podłożu papierowym i skórze oraz biodegradacji i dezynfekcji zabytków.

 

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Papieru i Skóry
Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
e-mail: zkpis@umk.pl